top of page

Цени за обучения

Държавно признати удостоверения

Свидетелство за професионална квалификация –

удостоверява придобита степен на професионална квалификация след обучение по дадена професия от Списъка на професиите за професионално образование и обучение и успешно издържан държавен изпит – част по теория на професията и част по практика на професията

291983582_2619056551565303_5941650821090652698_n.jpg

Сертификат за част от професия

Удостоверение за професионално обучение – издава се за придобиване на квалификация по част от професия

291983582_2619056551565303_5941650821090652698_n.jpg
bottom of page